INTERNETES ÉRTÉKESÍTÉS

Sokakat foglalkoztatott hosszú ideje az a kérdés, hogy az interneten keresztül értékesített vagyontárgyaik után szerezett jövedelem adóköteles-e vagy sem. Az adókötelezettség alatt értjük az áfa illetve a személyi jövedelemadó kötelezettséget egyaránt, attól függően, hogy az értékesítés üzletszerű tevékenységnek minősül-e vagy sem.Sok eltérő értelmezés és magyarázat után a Kúria 2013. decemberben hozott döntése alapján egyértelművé vált, hogy az ingóságok rendszeresen történő, ellenérték fejében végzett értékesítéséből szerzett jövedelem, az összevont adózás alá tartozó jövedelemnek minősül,függetlenül attól, hogy az adóalany bejelentkezett-e az áfa hatálya alá vagy sem.A Kúria döntése alapján, a NAV egy közleményt tett közzé, melyben jelzi, hogy 2014. május 1-ig nem indít újabb ellenőrzéseket ezen a területen és eddig az időpontig élhetnek az utólagos bejelentkezés és önellenőrzés jogával azok az adózók, akik vétettek a szabályok ellen. Itt főként azokra az adózókra gondolnak, akik magánszemélyként rendszeresen, ellenérték fejében ingóságokat értékesítettek 2011. december 31-dike előtt internetes aukciós oldalakon, közösségi felületeken, anélkül hogy adózási kötelezettségüknek eleget tettek volna. Ezen túlmenően a határozatban foglaltak a 2011. december 31-dike utáni időszakban internetes oldalakon, illetve egyéb módon ingóságokat értékesítő magánszemélyek számára is figyelmeztető, hiszen az üzletszerű tevékenységre vonatkozó áfa szabályok valamint a 2012. január 1-e óta hatályos szja törvény betartására hívja fel figyelmet, azzal hogy most még mindenki, aki szabálytalanságot követett el ezen a területen, időben van egy utólagos korrekcióra.Próbáljuk meg a fent leírtakat a valós élet oldaláról is megfogni, hogy mindenki tisztába legyen azzal, van-e visszamenőleges teendője vagy nincs. Sok kismama, anyuka részéről vetődött fel a kérdés, hogy az általuk különböző internetes aukciós oldalakon értékesített használt, megunt, kinőtt vagy éppen egy-egy új darab ingóság (ruha, bútor, használati cikk stb.) értékesítéséből származó bevételük akkor most már adóköteles? Jó hírem van, alapesetben NEM. Nézzük meg pontosan mikor is nem?

A magánszemély nem rendszeres, alkalomszerű, saját tulajdonában lévő kinőtt, feleslegessé vált, nem használt ingóságainak értékesítéséből származó 600.000 Ft-ot meg nem haladó bevétele nem adóköteles. Ezen összeg felett szerzett bevétel már személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget von maga után. Mindkét esetben az üzletszerűség ténye nem áll fenn, így áfa hatálya alá való bejelentkezési kötelezettsége sincs a magánszemélynek.

Az a magánszemély viszont, aki életvitelszerűen, üzleti céllal foglalkozik a saját ingóságain kívül, ellenérték nélkül megszerzett vagy felvásárolt használt ingóságok (ruha, bútor, használati cikk, játék stb.) értékesítésével, az gazdasági tevékenységet folytatónak minősül.

Gazdasági tevékenység folytatása esetén, a tevékenységet az adóhatóság felé be kell jelenti és a bejelentést követően adószámot ad a NAV. Évi 6 millió Ft bevételi határig választható az alanyi adómentesség, ami annyit jelent, hogy nem kell az értékesítés után áfá-t felszámítani.

NAV évekre visszamenőleg vissza tudja követni az internetes oldalakon történt értékesítéseket, ezért minden anyukának javaslom, hogyha a családba például két lány gyermek van, akkor ne áruljon folyamatosan fiú ruhákat és játékokatJ

NAV közleménye teljes terjedelmében:

A Kúria decemberi jogegységi döntése igazolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárásának jogszerűségét az ingóértékesítések ellenőrzése területén. A szabálytalanul adózó üzletszerűen értékesítők önellenőrzéssel javíthatják a hibát.

Több helyen többször vitatták a NAV eljárását az üzletszerű internetes értékesítések ellenőrzése kapcsán. A vita végére egyszer és mindenkorra pontot tett a Kúria jogegységi döntése. A legfőbb bírói testület ezzel tisztázta a korábban vitatott, 2012 előtti időszak ingóértékesítésre vonatkozó adózási szabályainak értelmezését.

A jogegységi döntés értelmében a gazdasági tevékenységként folytatott ingó vagyontárgyak értékesítése üzletszerű, amely után az adózónak akkor is – az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint – kell személyi jövedelemadót fizetnie, ha nem jelentkezett be az áfakörbe, és így áfalevonási joga nem nyílt meg. „Márpedig az áfafizetési kötelezettség a rendszeresen végzett gazdasági tevékenység után akkor is fennáll, ha az adózó jogkövető módon bejelentkezett, és akkor is, ha jogsértően ezt nem tette meg.”

A Kúria döntése azt is leszögezi, hogy az alapvető jogállami elvekkel ellentétes lenne, ha a törvényes előírásokat figyelmen kívül hagyó jogalany az előírt bejelentkezés elmulasztásával a jogkövető adózóknál kedvezőbb helyzetbe kerülne.

Azoknak, akik vétettek a szabályok ellen, önellenőrzést, és az adószám utólagos megállapítása érdekében a bejelentkezési kötelezettség teljesítését javasolja a NAV. A visszamenőleg, de önként bevallott és befizetett adó még az önellenőrzési pótlékkal együtt is töredéke annak, amit egy utólagos adóellenőrzéskor megállapított adóhiány jogkövetkezményei jelenthetnek. Az internetes értékesítéseket egyébként évekre visszamenőleg figyelemmel kísérik a NAV munkatársai. Annak érdekében, hogy a mulasztást elkövető adózók maguk javíthassák hibáikat, a NAV az érintett körben 2014. május 1-jéig nem indít új ellenőrzéseket.

payrolllogoPayroll Consulting Könyvelő és Tanácsadó Iroda

www.payroll-consulting.hu
2085 Pilisvörösvár, Iskola u. 33.
+36 20 3 710 428